Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Om New Way Consulting

We develop winning organizations.....!

Vi skaber succesfulde virksomheder

Vores grundlæggende opfattelse er, at mange gode danske virksomheder går i stå, fordi de ikke løbende arbejder og udvikler deres forretningsstrategi og deres forretningsmodel. Strategien om hvor vi skal hen, er i disse globale tider, ikke længere noget, som kun foregår som en skrivebordsaktion en gang om året. Og det samme gør sig gældende med virksomhedens forretningsmodel. Evalueringen af strategien og forretningsmodellen bøt dkr løbende – for hver dag sker der ændringer i samfundet, som betyder, at vi som virksomhed skal tilpasse os. Konstant skal vi stille os spørgsmålet – ”Hvad betyder dette for mig, min virksomhed og den konkurrence, der er i branchen??”

Vores mentalitet er, at vi baseret på tillid og respekt får "Fisken på disken" og finder ud af, hvor virksomheden kan forbedres for at skabe et bedre økonomisk fundament for den videre udvikling. Al forretningsudvikling baserer sig på markedsanalyser, medarbejdertilfredshedsanalyser, konkurrentanalyser eller kundeanalyser. Eksakt viden om virksomhedens aktuelle situation gør strategierne stærke og skaber virksomheder, som kan klare sig i konkurrencen.

Men vi er også med på sidelinien, når forandringerne skal implementeres i virksomheden. For vi ved, at en succesrig implementering af de strategiske forandringerer er afgørende for succes i vores samarbejde.

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept