Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Gentænk måden virksomheden tjener sine penge

At virksomhedens forretningsmodel kan være skrøbelig er gået op for mange virksomheder under den finanskrisen. Det kan være afgørende at nytænke og udvikle tilgangen til markedet. 

Hvad skal overvejes i forretningsmodellen

En forretningsmodel kan have mange udformninger, men skal som minimum tager stilling til:

  • Hvilken værdi skaber vores service/produkt for kunderne?
  • Hvad er det for et problem/behov, som vores produkt/service skal løse? Hvad er kundens købskriterier?
  • Hvilke kundesegmenter er det, vi skal servicere og kan vores produkt/service udvikles, således at det sker på en bedre måde? Har vi den rigtige distributionskanal?
  • Hvordan er relationen og samspillet i værdikæden til leverandører, kunder og øvrige partnere? Hvordan differentierer vi os i forhold til vores konkurrenters tilbud?
  • Hvordan vil vi sælge vores produkt i den ønskede mængde, således at vi kan opnå den ønskede indtjening - og er omkostningsstrukturen stærk nok?

forretningsmodelNår modellen skal gentænkes er det vigtigt at overveje muligheden for at fjerne eller tilføje komponenterne ud fra devisen ”Hvilken betydning tillægger kunderne dette element, hvad enten vi fjerner eller tilføjer det?”:

  • Produkt innovation - kan produktet servicere kunden på en anden og bedre måde, som evt. har lavere omkostninger
  • Sælge gennem nye salgskanaler - som enten fjerner ikke værdiskabende led eller anvender nye typer af partnere
  • Tjen penge på tilhørende ydelser - i nogle tilfælde kan det endda betale sig at give noget væk for derved at skabe helt andre indtægter?
  • Bruger vi vores kerne aktiviteter og ressourcer på en fornuftig måde - eller kan vi forbedre vores omkostningsstruktur?
  • Kan vi forbedre vores relationer til kunderne, således at de vil være mere tilbøjelige til at købe vores varer? Kan vi bruge elementer fra CSR (klima, miljø og socialansvarlighed) i kampen om kunderne?
This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept