Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Grønne forretningsmodeller kan være en vej ud af krisen!

Siden 1992 er den globale befolkning vokset med knap 1.5 mia. mennesker og det betyder, at den globale økonomi i 2030 skal kunne tilfredsstille hele 3 mia. flere forbrugere i den hastigt voksende middelklasse. Vi har allerede kunnet se stigende priser på vand, energi, metaller og andre råstoffer og ikke mindst kinesernes store interesse i at få fat i de vitale dele af den grønlandske undergrund.

I erhvervslivet kan vi vælge at se udviklingen som enten en trussel eller en mulighed. Det er en trussel, når stigende priser på energi, miljø og råvarer får produktionsomkostningerne til at stige. Men det er en kæmpe mulighed, hvis vi formår at vende truslen til innovation og nye miljøvenlige produkter. De fleste danske politikere og erhvervsledere - og nu også Barack Obama - er enige om, at der skal gøres noget!

Situationen omkring klimaet og manglende på ressourcer kræver handlinger

I følge en rapport fra Miljøstyrelsen er der sket en kraftig stigning i mængden af affald indenfor de 4 fokusmaterialer glas, metal, papir og plast. Specielt indenfor metal og plast har der fra 2005 til 2012 været en stigning i affaldsmængden på henholdsvis 19% og 38%. Og denne udvikling forventes at fortsætte frem mod 2020! Problemstillingen indenfor plast er, at effektiviteten af indsamlingen er markant lavere end indenfor andre grupper.

En husstand skaber i gennemsnit 8,7 kg dagrenovation om ugen, hvilket svarer til at der i Danmark årligt indsamles 686.545 tons dagrenovation. I løbet af de sidste 30 år svarer dette til et gennemsnitligt fald på 3 kg/uge pr. husstand, hvilket bl.a. skyldes ændring i emballager, så de nu vejer mindre.

De seneste år er stigninger i prisen på olie og energi blevet tydelig for enhver. Vi har hastigt måttet vende os til, at det er blevet dyrere at tanke bilen. Men på trods af de senere års udvikling, hvor biler pludseligt kan køre længere på literen, så vil priserne bare fortsætte deres himmelflugt. Ikke mindst den stigende mængde biler i de store BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) vil drive udviklingen.

I gennem det 20 århundrede har adgangen til energi & olie spillet en afgørende rolle i forhold til krige og konflikter i verdens brændpunkter. Men nu peger flere og flere analytikere på, at fremtidige krige kan opstå omkring en af de mest basale adgange til liv - nemlig adgangen til frisk og rent vand. For problemet er, at vand med de løbende klimaforandringer nu er blevet en mere begrænset ressource end olie.

Hvad kan vi gøre?

I en årrække var klima- og miljøfokus noget, som var i fokus for idealistiske miljøfolk. Men indenfor de sidste 3-4 år er økonomifolkene i virksomhederne blevet opmærksomme på, at der ligger store økonomiske gevinster for enden af regnbuen.  Det anerkendte amerikanske konsulenthus McKinsey har opgjort værdien af det globale potentiale for øget ressource effektivitet i 2030 til det astronomiske beløb på $2900 mia., hvoraf 70% af projekterne har en intern rente på over 10%.

Vi er nødt til at gøre jordkloden grønnereI de sidste 30-40 år har vi rendyrket tanken om, at udvikle billigere og billigere produkter, som det ganske enkelt ikke har kunnet betale sig at reparere. Og derfor bugner landets genbrugspladser med vaskemaskiner og tørretumblere, som med en reparation kunne have fungeret i mange år. Men denne form for lineært forbrug, hvor affaldsbjergene bare vokser kan i følge mange eksperter ikke blive ved. Vi er nødt til at gøre op med begrebet affald og i stedet skal vi se på affaldet som en værdifuld ressource.

Det betyder, at vi kommer til at se helt nye forretningsmodeller, hvor vi køber eller lejer en ydelse i stedet for at skulle eje. Det kan f.eks. være, når kommunerne lejer gadebelysning i stedet for at købe lygtemaster. GH Form producerer vej- og parkudstyr, som bænke, lygtepæle og cykelstativer, etc. som tilbyder kommunerne at de kan leje deres produkter. Ved at GH Form indhenter det brugte vej- og parkudstyr, og derefter skiller det ad og smelter det om til nye produkter opnås både et økonomisk og miljømæssigt incitament.

Vi ser også opbygning af strukturer for indsamling og returnering af anvendte produkter, f.eks. ROCKWOOL som har sat genanvendelse og indsamling af isolering i system, hvorved entreprenører og håndværkere opnår en besparelse på omkostningen til deponering. Virksomhederne har set, at prisen på at sætte genanvendelsen i system er mindre end prisen for nye råvarer og samtidig skånes miljøet. 

Hvert år ender tonsvis af tøj på lossepladsen sammen med almindeligt husholdningsaffald og 95% af dette tøj kunne genbruges. Den svenske tøjkæde H&M den første modevirksomhed, som laver tøjindsamling på verdensplan med opstart februar 2013. Kunderne kan, uanset tøjmærke, levere deres brugte tøj retur og til gengæld modtages en værdikupon pr. indleveret pose. Partneren i:Collect står for indsamling og efterfølgende bearbejdning til nye fibre.

Hvad kræver det?

Skab innovation via grønne idéerAt udvikle og implementere en grøn forretningsmodel er relevant for rigtigt mange brancher, men for at udnytte det helt store potentiale kræves der ofte samarbejde med andre virksomheder og på tværs af industrier. I 2010 blev der omsat grønne varer & tjenesteydelser  for 250 mia. kr., hvoraf de 80 mia. kr. blev eksporteret.  Omsætningen spænder lige fra solcelleanlæg, partikelfiltre og spildevandshåndtering og teknologier til rådgivning indenfor miljø og klima.

Den første opgave for en virksomhed, som vil ind på dette marked, er at få den grønne forretningsmodel sat i system, hvorefter produkter eller serviceydelser skal tilpasses til de nye forudsætninger.

Implementeringen af grønne forretningsmodeller møder ofte den modstand, at kunderne ikke vil betale ekstra for klima- og miljøvenlige produkter. Derfor er det gode nyhed, at hvis det tænkes rigtigt, så kan prisen faktisk falde. IKEA's sustainability manager Jonas Engberg har således forklaret, at deres erfaringer er, at det kan lade sig gøre at reducere både kost og salgspriser ved at gøre produkterne mere grønne.

At opbygge en virksomhed med en grøn forretningsmodel kræver, at ejere, ledere og medarbejdere vil! For der er ingen smutveje eller halve løsninger. Hvis man som virksomhed først har meldt sine intentioner ud, så skal man ikke senere tages med "bukserne nede"! Det er både dumt og særdeles skadeligt for virksomheden omdømme og det opbyggede renomme!

Hvad er udbyttet?

Der er penge at tjene på grønne forretningsmodellerDe virksomheder som fjerner eller reducerer spild og affald fra deres værdikæde gennem genanvendelse vil opnå markante omkostningsmæssige besparelser. Overfor kunderne giver det en differentieringsparameter i forhold til konkurrenterne, som kan skabe øget omsætning selvom det sandsynligvis ikke giver højere priser.

Analyser viser at kunderne bliver mere loyale med de grønne forretningsmodeller. Hvis en kunde f.eks. returnerer sin sofa, så ved leverandøren at der er behov for en ny. Det giver et helt andet tilknytningsforhold, når kunden i stedet bliver til en bruger af en given ydelse og det giver mulighed for mersalg i den periode, hvor et givet produkt er stillet til rådighed.

Også internt i virksomhederne er det forholdsvis nemt at få implementeret en grøn forandring. Langt de fleste medarbejdere kan nemlig identificere sig med den mening, at de gør noget for miljøet, virksomheden samt de kommende generationer på gloden.

Vi skaber grønne forretningsmodeller og vindende organisationer

Har du eller din virksomhed lyst til at få undersøgt mulighederne for en grøn forretningsmodel, så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi skaber konkurrencemæssige fordele med vækst i både top- og bundlinjen, hvor medarbejderne kan se meningen med deres arbejde!

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept