Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Bestyrelsen kan hjælpe med at tjene flere penge

En professionel bestyrelse kan bruge deres ekspertise fra andre brancher til at forøge værdien af en virksomhed. Men i følge en undersøgelse foretaget af New Way Consulting er det dog langt fra alle små og mellemstore virksomheder, som får nok ud af deres bestyrelse. Faktisk synes hele 59 %, at de ikke får nok assistance fra bestyrelsen. Og undersøgelsen viser da også, at dette ofte skyldes det faktum, at den nye bestyrelse ikke sætter sig nok ind i den virksomhed de skal rådgive. 

Grundigt forarbejde skaber resultater

For at en bestyrelse i en mindre eller mellemstor dansk virksomhed virkelig kan komme til sin rette skal den forstå den dagligdag, som ejeren/ejerne reelt arbejder under. For det hjælper ikke bare at give dem en række opgaver oveni det arbejde, de allerede har. 

Der er to årsager til dette. For det første viser undersøgelsen, at 42% af ejerlederne havde problemer med at strukturere arbejde og opgaver for andre. Deres spidskompetencer ligger nemlig ofte på helt andre områder. Derfor skal bestyrelsen sørge for at bidrage med denne struktureringskompetance og måske endda også sørge for at det bliver sat igang. 

For det andet er livet og ledelsesformen i en mindre eller mellemstor virksomhed ofte præget af det, som vi hos New Way Consulting kalder for ”stjerneledelse”, hvilket betyder at ejeren/ejerne er i midten og alle de ansatte er omkring. Denne delegerings- og struktureringsopgave er det afgørende at få løst. Og her kan en aktiv bestyrelse hjælpe. 

kend dig selv - Din bestyrelse kan give hjælp!

En aktiv bestyrelse bør også fungere som sparringspartner på det personligt udviklende plan. Næsten 78% af ejerlederne har nemligt konstateret, at jo bedre de kender dem selv, desto bedre ledere kan de blive. 

Og dette er der brug for, hvis virksomheden skal vokse og der skal indføres mere traditionelle ledelsesformer, hvor beslutninger og ikke mindst ansvaret uddelegeres. 

Vores erfaring er, at det næsten altid giver problemer, hvis ejeren/ejerne skal træffe alle beslutninger. Og jo større virksomheden bliver desto sværre bliver det, hvis ejerne skal gøre dette alene. I mange virksomheder er det stadig ejeren som træffer beslutninger om alt lige fra indkøb af papirklips til forhandling af de store ordrer. Det er derfor, at en professionel bestyrelse med den rigtige sammensætning kan gøre en stor forskel i mange virksomheder. Det er nødvendigt, at organisationen sammensættes og ansvaret uddelegeres på en fornuftig og hensigtsmæssig måde, således at bliver dynamisk og knap så sårbar, når ejeren er syg eller holder ferie. 

Plan for vækst & udvikling

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder har et ønske om at blive større, men fakta er, at langt størstedelen ender med at stå stille. Det er her, der er brug for en forretningsplan, som ledelsen og bestyrelsen kan agere efter. Og i mange situationer er det bestyrelsen, som må gå aktivt ind i den proces. For ellers overskygger driften tiden til strategisk og fremadrettet tænkning.

Et af de områder som oftest giver størst resultater er arbejdet med markedet, kunder og produktprogrammet. Mange virksomheder vil sælge alt til alle - og de er kraftigt drevet af, at det er ordrerne der styrer de opgaver de løser. Der er alt for lidt fokus i den måde, hvorpå salget styres. Der sker meget nyudvikling og specialtilpasning til konkrete kunder, men løsningerne bliver alt for sjældent solgt eller lavet til udbytterige koncepter. Også her har den værdiskabende bestyrelse en væsentlig opgave, hvor den kan stille alle de spørgsmål, som ellers ikke bliver stillet. Men for at være en god sparringspartner er bestyrelsen nødt til at sætte sig ind i virksomheden og dens produkter. Og det kræver tid og lysten til at gøre det!

Interne arbejdsgange

For mange virksomheder er arbejdet med de interne arbejdsgange, f.eks. via LEAN tankegangen, et område som er meget overset. De små og mellemstore virksomheder har den fordel at de er fleksible og hurtigt kan omstille sig. Men bagsiden af medaljen betyder ofte, at der er for meget personale til sikring af denne fleksibilitet, som følge af den manglende salgsfokusering.

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept