Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Bestyrelsens roller

Der er mange holdninger til, hvor meget bestyrelsen skal være involveret i virksomhedens dagligdag og drift. Og sagen er vel den, at der er ikke noget der er rigtigt eller forkert, men at det er et spørgsmål om direktion og virksomhedens konkrete situation. Overordnet har bestyrelsen to grundlæggende funktioner, hvor den sikre udvikling af virksomheden gennem sparring til direktionen og samtidig skal være kontrolorgan i forhold til sikring af, at virksomheden drives på betryggende vis i forhold til omgivelserne.

Bestyrelsen som udviklende drivkraft

En af de primære opgaver for bestyrelsen er at sikre virksomhedens udvikling samt at være en drivkraft i denne proces. Virksomhedens bestyrelse skal klart kunne kommunikere, hvor virksomheden er på vej hen og bidrage til at det nås!

I de større virksomheder er det direktionen som tager teten i forhold til strategiarbejdet. Men i de mindre virksomheder er det nødvendigt, at bestyrelsen tager en mere aktiv rolle. I mange situationer er det gavnligt at involvere mellemledere eller væsentlige ansatte i det udviklende arbejde. Det sikrer, at virksomheden står sammen, hvorved ejerne får flere  ambassadører, når strategien skal udrulles. Men samtidig giver det også bestyrelsen en enestående chance for at få et indtryk af, hvordan dagligdagen reelt fungerer. 

Bestyrelsesformanden i særdeleshed skal endvidere stå til rådighed for løbende diskussioner og sparring, når ejeren bliver i tvivl og har brug for en ”second opionion”. Men bestyrelsesformanden kan også give en god balast og troværdighed i forhold til forhandling med store kunder og banker. 

Bestyrelsen som kontrolorgan

I sidste ende er det bestyrelsens ansvar at virksomheden har en strategi og at den følges, således at der fremkommer fornuftige resultater. Derfor er bestyrelsen nødt til at sikre, at der foreligger fornuftige rapporteringsrutiner, således at virksomhedens tilstand hele tiden kan måles. Arbejdet med nøgletal samt sikring af tilstrækkelig underretning af banken er vigtige elementer, som skal sikre at virksomheden kan reagere og gennemføre korrigerende handlinger for at rette op på forholdet. Endelig skal bestyrelsen jo sikre, at virksomhedens kapitalberedskab er tilstrækkeligt i forhold til den virksomhed, der drives. 

Tættere på i en presset situation

I de situationer hvor det hele bare kører derudad, så bliver bestyrelsens opgave oftest til en indpisker og et kontrolorgan, som sikrer at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning samt følger den fastlagte plan. Men når krisen trænger sig på, så skal bestyrelsen væsentligt tættere på. MEN det må stadig ikke gå ud over det kølige overblik, som bestyrelsen samtidig skal have. Så tættere på bør ikke være operationelt men snarere i form af tættere og hyppigere sparring til ledelse og direktion.

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept