Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Mål og visioner bør drive virksomhederne

For at få succes må virksomheden have en klar vision og der skal være klare fælles mål. En undersøgelse gennemført af New Way Consulting viser, at dette er et problem i 48% af de ejerledede virksomheder

En undersøgelse gennemført af New Way Consulting viser, at danske ejerledere har problemer med at få fastlagt klare mål samt at skabe en klar og tydelig vision, som kan kommunikeres til virksomhedens ansatte og dens omgivelser. Kun halvdelen af virksomhederne har en vision om, hvor den skal hen!

Ejerlederne savner i udpræget grad administrative & strukturelle evner. Der fokuseres for meget på ”at gøre tingene rigtigt” istedet for ”at gøre de rigtige ting!” Dette er medvirkende til, at hovedparten af de ejerledede virksomheder forbliver små og derved ikke får udnyttet deres potentiale til vækst.

Læs mere: Mål og visioner bør drive virksomhederne

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept