Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Mål og visioner bør drive virksomhederne

For at få succes må virksomheden have en klar vision og der skal være klare fælles mål. En undersøgelse gennemført af New Way Consulting viser, at dette er et problem i 48% af de ejerledede virksomheder

En undersøgelse gennemført af New Way Consulting viser, at danske ejerledere har problemer med at få fastlagt klare mål samt at skabe en klar og tydelig vision, som kan kommunikeres til virksomhedens ansatte og dens omgivelser. Kun halvdelen af virksomhederne har en vision om, hvor den skal hen!

Ejerlederne savner i udpræget grad administrative & strukturelle evner. Der fokuseres for meget på ”at gøre tingene rigtigt” istedet for ”at gøre de rigtige ting!” Dette er medvirkende til, at hovedparten af de ejerledede virksomheder forbliver små og derved ikke får udnyttet deres potentiale til vækst.

Få en professionel bestyrelse 

En effektiv bestyrelse vil i mange virksomheder betale sig hurtigt hjem. Det skaber fokus på virksomhedens kerneforretning og den kan medvirke til, at der skabes de nødvendige strukturer. Det betyder, at det bliver legalt for virksomhedens ansatte og sige nej tak til en ordre, som ikke passer til virksomhedens kompetencer. Alt for mange virksomheder udvikling kundetilpassede løsninger, men får aldrig gensolgt løsningen til andre.

En bestyrelse bestående af erfarne kræfter, som kender til ”livet” i en ejerledet virksomhed kan for alvor skabe den nødvendige udvikling og fokus på indtjening i stedet for omsætning.

Sæt struktur i delegeringsprocessen

Mange ejerledede virksomheder har en ledelsesform, som kan kaldes stjernebaseret. Her sidder ejeren i centrum af alle beslutninger og han gør sig selv uundværlig. Men det er en forfejlet politik, hvis virksomheden skal vokse - og ikke mindst, hvis den en dag skal sælges. 

Der skal ske en decentralisering af beslutningskompetencen, f.eks. gennem afdelings- eller funktionsopdelte teams, som i første omgang kan få det operationelle ansvar og senere også det budgetmæssige ansvar. 

Det kræver at ejeren over tid inddrager nøglemedarbejdere i de strategiske beslutninger, således at ejeren langsomt kan frigøres fra de daglige beslutninger, hvilket kan give plads til mere strategisk rettede beslutninger. Ja, måske kan der endda blive plads til lidt mere ferie.

Opstil mål og følg op

Det klassiske problem i mange virksomheder er, at der ikke foreligger konkrete mål for virksomhedens udvikling. Det gør det svært for den engagerede medarbejder at være en ordentlig sparringspartner for ejeren. 

Mange virksomheder styres efter niveauet på kassekreditten, men det er en farlig vej - specielt i en situation, hvor bankernes villighed til at udlåne penge kan svigte. Der er brug for simple økonomiske nøgletal, som viser om virksomheden er på rette vej. 

Og i en del virksomheder skal den hjælpe komme fra personer, som ikke er en del af dagligdagen.

 

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept