Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Bestyrelser som skaber værdi

Hos New Way Consulting arbejder vi seriøst med at skabe professionelle bestyrelser, som består af engagerede, erfarne og kompetente personer, som er fuldstændigt uafhængige af virksomhedens ledelse. For os er det vigtigt, at vi kan være ”hudløst ærlige” for at sikre virksomheden den bedste performance. Efter vores mening burde en professionel bestyrelse burde være et krav i alle virksomheder fra 10 ansatte og op efter. For en dedikeret bestyrelse sikrer en ejerleder/stifter at virksomheden er fokuseret mod sine mål og vokser i et fornuftigt tempo. En bestyrelse er således en god investering i fremtiden.

Bestyrelsens opgave varierer afhængig af virksomhedens aktuelle situation og ejerens ønsker til fremtiden, men der er alligevel nogle områder, som vi værdsætter højt. Således mener vi, at bestyrelsen skal sikre:

  • at virksomheden har lagt en klar strategi, som med de rigtige ressourcer kan gennemføres, således at virksomheden har vækst og en profitabel forretning
  • at virksomheden får skabt den nødvendige struktur til, at den kan arbejde effektivt hen imod opfyldelsen af sine målsætninger og ejernes visioner
  • at direktionen gennemfører målrettet strategisk planlægning og effektiv eksekvering udformer en proaktiv rapportering, således at bestyrelsen kan fokusere på afvigelser i forhold til det forventede
  • at virksomheden har et tilstrækkeligt kapitalberedskab/cash flow og de rigtige medarbejdere til at den vedtagne strategi kan implementeres
  • at virksomheden konstant er på forkant med udviklingen i markedet og derved sikre, at forretningsmodellen er optimeret
  • at virksomheden til enhver tid er så velkørende at den hurtigt kan være klar til et salg

Har du brug for et nyt bestyrelsesmedlem/bestyrelsesformand med bred indsigt og netværk i dansk erhvervsliv, så har New Way Consulting flere gode bud. Vi bidrager altid med et stort engagement, en kæmpe værktøjskasse og mange års leder- og erhvervserfaring som bidrager til, at der sættes et målrettet fokus på det, som skaber værdi i virksomheden. Vores partnere deltager altid aktivt i selve udførelsen af strategien, hvor vi bidrager med erfaringer fra andre brancher. Vi er ambitiøse på virksomhedens vegne og forventer, at direktion og ejer tilsvarende gennemfører de aftalte handlinger. På den baggrund ser vi det som vores vigtigste rolle, at vi på praktisk vis kan guide direktionen – specielt når tingene spidser til.

For os er bestyrelsesarbejdet en passion og vi ved, at vi kan tilføre ledelsen nye synsvinkler, struktur og værdiskabende inspiration, således at virksomheden bliver den succes, som ejerne ønsker.

Yderligere relevant information:

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept