Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Analyser som skaber værdi

Hos New Way Consulting tror vi på, at viden skaber bedre beslutninger. Derfor inddrager vi i mange af vores løsninger forskellige former for analyser af eksterne såvel som interne forhold.

Det omgivende samfund er under konstante forandringer og vi som virksomheder skal konstante følge med og være klar med reaktioner på de nye konkurrence situationer. For at kunne prioritere på et seriøst grundlag er det væsentligt at foretage markeds- og kundeanalyser med faste mellemrum.

I mange virksomheder mangler ledelsen tilstrækkelig konkret viden om, hvad medarbejderne oplever i hverdagen og derfor nedprioriteres der ofte indsatsområder, som ellers kunne bidrage væsentligt til indtjening og/eller medarbejder tilfredsheden. Ved at foretage interne klimaundersøgelser eller faste opfølgninger på kundernes kontakt med virksomheden, er det muligt at reagere på et langt tidligere tidspunkt.Et andet og meget væsentligt redskab til at vurdere virksomhedens ledelse er at gennemføre årlige 360-graders leder analyser, således at lederen får tilstrækkelig feedback på egen adfærd og udvikling.

Når der er mennesker involveret, så betyder det også, at der er forskellige personligheder og adfærd. Og det kan være svært at gennemskue, hvorvidt den enkelte persons adfærd og personlighed faktisk passer til virksomheden. Og det er påvist, at det ofte er den forkerte sammensætning af personlighed og virksomhed, som skaber stress relaterede situationer. Derfor er det vigtigt, at virksomheden i forbindelse med ansættelser arbejder professionelt med person-profiler, som måske ovenikøbet rækker længere end en basal DISC profil.

Yderligere relevant information:

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept