Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Intern klimaundersøgelse

Udarbejdelsen af en klimaundersøgelse er et klart signal fra ledelsen om, at medarbejdernes mening tages alvorligt. Samtidig får lederen en tilbagemelding på egen ledelsesstil direkte fra den gruppe, som i dagligdagen "nyder godt af" personens evner! Ved at arbejde målrettet med klimaundersøgelser opnår virksomheden mulighed for, at der kan laves afdelingsbaserede aktiviteter såvel som mere generelle virksomhedsmæssige tiltag. Samtidig opnås der et overblik over både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. 

For at få succes med klimaundersøgelserne kræves det, at hver enkelt afdeling får adgang til eget resultat hurtigst muligt efter, at undersøgelsen er gennemført. For at give effekt skal der ske en præsentation i afdelingen og der skal planlægges konkrete handlinger, som følges op. Fastholdelse af medarbejdere er kritisk for at en virksomhed får succes, således viser studier af Ross Blake, at

  • Tab af en medarbejder kan koste en virksomhed op mod 30-50% af gennemsnitlig medarbejders årlige løn og for specialiserede medarbejdere kan det koste helt op til 4x personens årsløn
  • At genbesætte en gennemsnitlig stilling (inkl. rekruttering, interviews, træning, lavere produktivitet etc.) koster i langt de fleste tilfælde minimum 30.000 kr. og i mange situationer væsentligt mere
  • En reduktion i medarbejderudskiftning på 10% kan være mere værd rent økonomisk end 10% vækst i produktivitet eller en 10% vækst i omsætningen
  • En del virksomheder kæmper med sygefravær på helt op mod 15-20%

Basalt set så er det i følge New Way Consulting ikke et spørgsmål om at jagte størst mulig tilfredshed, men derimod størst mulig motivation og arbejdsglæde gennem aktiv involvering. Jo mere motiverede medarbejderne er desto bedre performance. Og det er ledelsen som har ansvaret for, at der skabes den rigtige motivation.

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept