Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Kunde- og markedsanalyser

Bedre viden om marked, kunder og kultur giver bedre beslutninger og øget indsigt

Mange virksomheder har alt for lille indsigt i, hvordan deres nuværende eller tidligere kunder oplever det daglige samarbejde eller anvendelse af dine produkter. Derfor bliver mange virksomheder overraskede over resultaterne, når de får taget sig sammen til at foretage en markeds- eller kundeanalyse. I langt de fleste tilfælde får virksomheden værdifulde informationer omkring hvad kunderne synes om dine produkter og dine serviceydelser samt hvad de gerne ser ændret?

Hos New Way Consulting indgår kunde- og/eller markedsanalyser som et vigtigt redskab i enhver strategi- eller forretningsudviklingsproces. For det sikrer, at processerne tager udgangspunkt i, hvad markedet og kunderne forventer. Vi anvender også kunde- og markedsanalyser til at prioritere konkrete strategiske tiltag i forhold til, hvad kunderne synes giver størst værdi. Og kunderne bliver mere tilfredse bare ved, at virksomheden inddrager dem. For herved får de mulighed for at komme af med deres frustrationer og deres hengivenhed overfor virksomheden.

New Way Consulting leverer analyser af høj kvalitet som et solidt beslutningsgrundlag, der skal skabe værdi for udviklingen af vore kunder. Vi har eget software og kan tilpasse vores spørgeskemaer 100% i forhold til dine behov.

Eksempler på specialiserede analyser vi har foretaget:

  • Undersøgelse af kundernes generelle tilfredshed og vurdering af hvilke faktorer, der har størst betydning for kundeforholdet
  • Konkret vurdering af produktsortiment og opfattelsen af aktuelt serviceniveau
  • Vurdering af kundernes loyalitet i forhold til forskellige segmenter samt hvad der skal til for at fastholde og udvikle et aktuelt kundeforhold
  • Vurdering af hvilke produkter eller serviceydelser, som kunderne savner
  • Løbende vurdering af leveret kvalitet og service for at reducere kundefrafald og fokusere salgsindsats
  • Undersøgelse af forskellige interessenters syn på drift af et plejehjem, som havde højt sygefravær og utilfredse beboere
This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept