Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Personlig udvikling

Kan du ikke lede dig selv - kan du ikke lede andre!

Den tid, hvor autokratisk og tilnærmelsesvis diktatorisk ledelse virkede, er forbi. I dag vil medarbejdere involveres i virksomheden baseret på en atmosfære af gensidig tillid og respekt. Forskning viser at gode ledere bidrager væsentligt mere til en virksomheds indtjening end gennemsnitlige - ligesom dårlige ledere bidrager negativt. Men hvordan ser man forskel på gode og dårlige ledere? Man måler dem naturligvis!

360-graders feedback et stærkt værktøj
Anvendelsen af 360-graders feedback (CheckPoint) er en metode og et stærkt lederudviklingsværktøj, der via en positiv indfaldsvinkel hjælper den enkelte leder og organisation til vækst og succes gennem forståelse af egen lederkompetence.

Hver enkelt leders kompetence måles på 8 hovedområder og 18 underområder via anonym feedback fra udvalgte personer på forskellige organisatoriske niveauer i organisationen. Vurderingen baseres på, hvad hver enkelt leder har til hensigt målt op imod den adfærd, som andre i organisationen ser.

Resultaterne vises i en omfangsrig rapport, der påviser måder til forbedring af kompetencerne. Resultater fra en hel ledergrupper kan sammenfattes i en organisatorisk ledelsesanalyse.

Læs om kurser indenfor ledelse og konfliktløsning

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept