Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Follow Us:

Få en effektiv organisation som skaber værdi for kunderne og bedre bundlinje for dig

Vindende organisationer præsterer bedrePerformance management oversætter vi med ordene: At skabe højere nytteværdi gennem de eksisterende ressourcer i virksomheden.  Vort syn på hvordan man skaber en højere nytteværdi adskiller sig muligvis fra det gense gennem vor grundlæggende helhedssyn på organisationer, som adskiller sig radikalt fra den klassiske partielle betragtning. Vi mener, at der skabes væsentlig bedre resultater og kan hentes betydelige synergier i performance management tiltagene end ved enkelt initiativer og projekter. En organisation består af mange forskellige del-systemer, som alle har en indbyrdes sammenhæng og gensidig påvirkning. Denne kendsgerning ignoreres af mange ledere og konsulenter. Derfor igangsættes f.eks. mange omstruktureringer, LEAN initiativer, outsourcinger, tema-buildings aktiviteter i den tro, at der forbedrer ydelses-niveuaet i virksomheden – men desværre oftest uden held.

Vi siger ikke, at enkelt-initiativer ikke kan skabe resultater, men en vedvarende udviklingskultur, der udnytter de utallige synergi-muligheder skabes kun gennem en kompetence til at arbejde med komplekse problemer gennem et helhedsperspektiv. Har du f.eks. tænkt på, at man kan lean(e) de klassike LEAN-processer til et betydeligt højere udbytte niveau hurtigere end de hidtidige opnåede resultater?

Når man grundlæggende vil hæve performanceniveauet i en virksomhed, må man ændre tankegangen og den grundlæggende logik og forståelse hos ledere og medarbejderne, hvad deres arbejde går ud på. F.eks. ændrer vi ”tilfredshedskulturen” til en ”engagement og initiativ kultur”. I en sammenhængende proces, der giver mening for både lederne og medarbejderne, skaber de involverede nye visioner og fastsættes ambitiøse mål. Derved fjernes forandringsmodstanden og ”pludselig” efterspørges og initieres både tilrettelser i strategierne, i strukturelementerne, i arbejdsprocesserne, i ledelses- informationssystemerne og i belønningssystemerne fra organisationen selv. Dermed skal ledelsen ikke længere ”presse” forandringerne igennem, men blot lede udviklingen, klogt. Når denne proces undervejs understøttes af en stor portion læring, der er timet og tilrettelagt efter behov, vil resultatet blive et fantastisk løft i performance-niveauet, jf. fig 1, samtidig med at man skaber en vindende kultur, der bygger på verdens stærkeste samarbejdskultur – gensidig respekt og tillid.

Du synes sikkert, at det lyder kompliceret? Det er det også! Men, det er netop det, vi har opbygget en unik kompetence til at hjælpe dig igennem med, så det virker let, logisk og motiverende for dig og dine medarbejdere.

Så hvis du ønsker en organisation, der arbejder:

  • Kundeværdi skabende og effektivt 
  • med anvendelse af mindst mulige ressourcer, 
  • der konstant lærer, udvikler og forbedrer sig 
  • i et arbejdsklima, der præges af et højt niveau af gensidig respekt og tillid. 

Så lad os hjælpe dig med at designe en udviklingsproces, hvor der skabes de ønskede resultater gennem ”learning by doing”.

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

This site use cookies.
I accept cookies from this website
Accept